דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/11/2020 דיווח ראשון: 25/10/2020

העמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה בעקבות התפשטות נגיף הקורונההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מ.האוצר - מטה החשב הכללי ←

בנק לאומי לישראל בעמ

שירותים פיננסיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪18,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000523420

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14) - מתן אשראי או קבלתו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14) - מתן אשראי או קבלתו
01/04/2021תום תקופת ההתקשרות
25/10/2020תחילת תקופת התקשרות