דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

מ.האוצר - מטה החשב הכללי ← הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

18,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000523420

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14) - מתן אשראי או קבלתו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14) - מתן אשראי או קבלתו
01/04/2021תום תקופת ההתקשרות
25/10/2020תחילת תקופת התקשרות