דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/11/2020 דיווח ראשון: 01/01/2021

מאגר מידע רגולציהפרסום כוונה להתקשרות

משרד התקשורת ←

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪163,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000523182

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
01/01/2021תחילת תקופת התקשרות
26/11/2020תאריך אחרון להגשת השגות