דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 29/10/2020 דיווח ראשון: 17/11/2020

תמיסה לשימור איבריםפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

סלומון לוין ואלשטיין בעמ

ציוד רפואי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪400,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000522676

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
17/11/2022תום תקופת ההתקשרות
17/11/2020תאריך אחרון להגשת השגות
17/11/2020תחילת תקופת התקשרות