דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/08/2009 דיווח ראשון: 10/05/2009

מכרז סגורמכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, דוברות ויחסי ציבור לטובת מערך ההסברההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪64,103

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

34170

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק
09/08/2009תום תקופת ההתקשרות
10/05/2009תחילת תקופת התקשרות