דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 15 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בקשה לאישור התקשרות עם הצעה יחידה במכרז סגור מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) לשם קבלת שירותי זיקוקין ופירוטכניקה

רוה"מ ← לביא אומגה בע״מ

140,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

33549

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 23(א2) - הצעה יחידה במכרז סגור מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 23(א2) - הצעה יחידה במכרז סגור מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
04/01/2010תום תקופת ההתקשרות
05/01/2009תחילת תקופת התקשרות