דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 15 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪21,215,543שהם20%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עדכון לכבישים בכואמיס, חגגרה, מנשיה,ותנועה בגואמיס, חגגרה, מנשיה

משרד הבינוי והשיכון ← הרשות לפיתוח ירושלים

107,009,522

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

33165

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) (חוק ישן)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
הרשות לפיתוח ירושלים 107,009,522₪21,215,543₪

הזוכים במכרז

הרשות לפיתוח ירושלים עד כה שולם:21,215,543₪מתוך סכום המכרז:107,009,522₪
31/12/2023תשלום של ₪21,215,543, 20% מהסכום
30/09/2023תשלום של ₪7,736,581, 7% מהסכום
18/04/2012תום תקופת ההתקשרות
30/10/2008תחילת תקופת התקשרות