דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/12/2008 דיווח ראשון: 30/10/2008

הוספת שלבי תכנוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

זידאן סוהייל בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪270,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

33109

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
30/10/2008תחילת תקופת התקשרות