דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/09/2008 דיווח ראשון: 13/08/2008

בקשה להארכת התקשרות עם חב' תש"ן לאחסון מלאי אזרחיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האנרגיה ←

תשתיות אנרגיה בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,038,301

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

32755

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2008תום תקופת ההתקשרות
13/08/2008תחילת תקופת התקשרות