דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/03/2008 דיווח ראשון: 01/01/2008

התקשרות עם חברת ישראל זכות מלידה לביצוע פרויקט "תגלית"התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪67,022,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

31338

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2008תום תקופת ההתקשרות
01/01/2008תחילת תקופת התקשרות