דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/09/2007 דיווח ראשון: 30/09/2007

תכנון כביש גישה בצנדלה - גלילהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

רטיג אילן +1

עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,004

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

30632

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
רטיג אילן 49,004₪49,004₪ (100% בהתקשרות בודדת)
בשיר עבד אל-ראזק בע״מ 5,017₪- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל49,004₪49,004₪100%

הזוכים במכרז

רטיג אילן עד כה שולם:49,004₪ (100% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:49,004₪
בשיר עבד אל-ראזק בע״מ עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:5,017₪
31/12/2020תשלום של ₪49,004, 100% מהסכום
12/12/2008תום תקופת ההתקשרות
30/09/2007תחילת תקופת התקשרות