דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/03/2008 דיווח ראשון: 08/05/2007

תכנון כבישים למע'ר במודיעין.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪212,992

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

27645

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
01/04/2009תום תקופת ההתקשרות
08/05/2007תחילת תקופת התקשרות