דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/07/2007 דיווח ראשון: 28/11/2006

התקשרות לצורך התאמות תוכנה וחומרה במערך המיחשוב וחיבור משקף המכולות למערכת סחר חוץ.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מכס ומע"מ ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

22803

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2008תום תקופת ההתקשרות
28/11/2006תחילת תקופת התקשרות