דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/07/2007 דיווח ראשון: 01/01/2007

התקשרות למתן שירותי גינון במעון לבצלר.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪45,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

22086

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה
31/12/2007תום תקופת ההתקשרות
01/01/2007תחילת תקופת התקשרות