דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות לא מאושרת (עדכון אחרון: לפני 17 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

להפעלת מזנון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

31,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

15979

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות
05/02/2007תום תקופת ההתקשרות
05/02/2006תחילת תקופת התקשרות