דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/07/2007 דיווח ראשון: 01/04/2007

הארכת השכירות עבור משטרת ישראל בתל-אביבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪137,502

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

14141

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן
30/09/2007תום תקופת ההתקשרות
01/04/2007תחילת תקופת התקשרות