דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/07/2007 דיווח ראשון: 28/02/2007

מספר הזמנה 42174450 ציוד רפואי עבור מחלקה : 60530 - מעבדה המטלוגיתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪9,479

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

13821

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
01/03/2007תום תקופת ההתקשרות
28/02/2007תחילת תקופת התקשרות