דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/07/2007 דיווח ראשון: 12/12/2006

מספר הזמנה 10192750 ציוד רפואיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪11,712

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

13775

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
13/12/2006תום תקופת ההתקשרות
12/12/2006תחילת תקופת התקשרות