דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/12/2007 דיווח ראשון: 15/03/2021

הארכת השכירות עבור הנהלת בתי משפט בהרצליההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

13690

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן