דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/02/2008 דיווח ראשון: 30/01/2007

הזנה תוך ורידית TPNהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

בי"ח שמיר (אסף הרופא) ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪710,650

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

13273

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
31/01/2007תום תקופת ההתקשרות
30/01/2007תחילת תקופת התקשרות