דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/08/2007 דיווח ראשון: 01/12/2006

התקשרות עם מתכנן אזורי לבחינת כווני פיתוח בגלילהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החטיבה להתישבות ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪57,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

13006

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית
31/07/2007תום תקופת ההתקשרות
01/12/2006תחילת תקופת התקשרות