דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/08/2007 דיווח ראשון: 02/02/2007

יריד התיירות RENNES צרפת - שכירת שטחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪15,659

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

12344

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
04/02/2007תום תקופת ההתקשרות
02/02/2007תחילת תקופת התקשרות