דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/09/2005 דיווח ראשון: 09/08/2005

התקשרות בפטור ממכרז עם גו'נט ישראלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הכלכלה והתעשייה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪19,900,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

12223

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(18) - הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל
09/08/2006תום תקופת ההתקשרות
09/08/2005תחילת תקופת התקשרות