דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/08/2005 דיווח ראשון: 01/08/2005

פטור ממכרז לחברה למשק וכלכלה לביצוע העברת האלמורים מהיישובים פאת שדה וניסנית ליישוב יד בנימיןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,160,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

12004

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש
01/12/2005תום תקופת ההתקשרות
01/08/2005תחילת תקופת התקשרות