דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/11/2007 דיווח ראשון: 26/07/2006

אישור זוכה במכרז לעבודות חשמל בירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪350,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

11437

סיבות בקשת הפטור: 

שווי ההתקשרות אינו עולה על 350,000 ש"ח - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

שווי ההתקשרות אינו עולה על 350,000 ש"ח - (חוק ישן)
31/12/2007תום תקופת ההתקשרות
26/07/2006תחילת תקופת התקשרות