דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 22/11/2007 דיווח ראשון: 01/01/2006

התקשרות בפטור ממכרז עם עמותת בית דוד לצורך הפעלת מועדון חברתי לאוכלוסיית חרשים - עיוורים לשנת 2006. 07/2006 -התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪32,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

11015

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
31/12/2006תום תקופת ההתקשרות
01/01/2006תחילת תקופת התקשרות