דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/11/2007 דיווח ראשון: 27/02/2006

מספר הזמנה:10191821 I. VISCORTהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪8,768

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

10782

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
28/02/2006תום תקופת ההתקשרות
27/02/2006תחילת תקופת התקשרות