דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/08/2005 דיווח ראשון: 15/03/2021

התקשרות עם הסוכנות היהודית ועם חברת "מסע" שבבעלות הסוכנות היהודית לצורך ביצוע פרויקט חינוך יהודי ציוני לצעיריהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רוה"מ ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

10454

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות