דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/09/2005

המשך התקשרות עם רו"ח אילן שגב למתן חוות דעת מקצועית בתביעה של חברת חנוך פאר נגד המשרדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

10046

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)