דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 01/04/2019 דיווח ראשון: 15/03/2021

קבלת מידע על שטחים שיכולים להתאים למעון של חסות הנוער במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםפניה לקבלת מידע RFIקול קורא לקבלת מידעלסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות החכרת / השכרת מבנה מגורים החכרת / השכרת קרקע החכרת / השכרת קרקעות ומבנים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 630283
תיאור: קבלת מידע על שטחים שיכולים להתאים למעון של חסות הנוער במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

31/03/2019מועד אחרון להגשה
14/02/2019תאריך פרסום המכרז