דלג לתוכן עיקרי
מכרז מרכזי מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  אינו בתוקף (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪22,753,051שהם65%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אספקת שירותי קווי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית

משרד האוצר ← בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ +2

35,445,490

פרטי המכרז


סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 569803
תיאור: אספקת שירותי קווי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית
סטטוס: הושלם תהליך המכרז באמצעות מכרז מרכזי מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו), תמה תקופת המכרז. מצאנו מידע כל המידע המוצג כאן מתבסס על פרסומים של גופים ממשלתיים שונים ורבים. קראו עוד בעמוד ה"אודות". (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) על התקשרויות פעילות התקשרות שעל פי הפרסום עוד לא הגיע תאריך הסיום שלה או שתועדה העברת כספים ב-6 החודשים האחרונים במידה ולא פורסם תאריך סיום משוער. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) רלוונטיות התקשרות בין גורם ממשלתי לספק/ים שמקושרות, על פי דוחות ממשלתיים, להליך המכרז או הפטור ממכרז (שימו לב שלעיתים נופלות טעויות בדוחות אלו) (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) במסגרתו.
הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ 35,429,544₪22,750,719₪ (100% ב-98 התקשרויות)
ציר הסעות ותיור (פסגות מינוף והובלה) בע״מ 4,095₪2,333₪ (1% בהתקשרות בודדת)
טמרס טלקום בע״מ 11,852₪- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל35,445,490₪22,753,051₪100%

הזוכים במכרז

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ עד כה שולם:22,750,719₪ (100% ב-98 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:35,429,544₪
ציר הסעות ותיור (פסגות מינוף והובלה) בע״מ עד כה שולם:2,333₪ (1% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:4,095₪
טמרס טלקום בע״מ עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:11,852₪
31/03/2024תשלום של ₪23,240,179, 66% מהסכום
31/12/2023תשלום של ₪23,094,383, 65% מהסכום
30/09/2023תשלום של ₪18,065,970, 51% מהסכום
30/06/2023תשלום של ₪16,989,213, 48% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪15,240,122, 43% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪10,450,389, 29% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪9,948,737, 28% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪8,381,549, 24% מהסכום
18/04/2022תאריך סיום תוקף מכרז
31/03/2022תשלום של ₪6,293,343, 18% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪4,221,429, 12% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪995,532, 3% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪649,971, 2% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪291,584, 1% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪48,536, 0% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪18,744, 0% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪13,398, 0% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪11,616, 0% מהסכום
22/03/2016מועד אחרון להגשה
17/09/2015תאריך פרסום המכרז