דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 13/12/2012 דיווח ראשון: 02/08/2018

אספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלהמכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד האוצר ←

ת.ד.ל בעמ +9
ציוד משרדי ואביזרים
עד כה שולמו 93% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪832,162

פרטי המכרז


סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 537947
תיאור: אספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלה

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ת.ד.ל בעמ 598,806₪561,473₪ (74% בהתקשרות בודדת)
גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ 184,993₪158,029₪ (21% ב-29 התקשרויות)
שחר - מוצרי נייר בע״מ 15,951₪15,951₪ (3% ב-5 התקשרויות)
קרביץ בע״מ 10,366₪10,366₪ (2% בהתקשרות בודדת)
א. וסרמן יבוא ושיווק (1999) בע״מ 9,600₪9,600₪ (2% בהתקשרות בודדת)
דנגוט מחשבים בע״מ 7,909₪8,592₪ (2% בהתקשרות בודדת)
מש תעשיות דפוס משי ושלטים בע״מ 1,404₪1,404₪ (1% בהתקשרות בודדת)
פעמית תבניכל שיווק בע״מ 778.05₪778₪ (1% בהתקשרות בודדת)
לשכת הפירסום הממשלתי 2,174₪- (0% בהתקשרות בודדת)
הלוקארד ישראל 2011 בע״מ 181.35₪- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל832,162₪766,194₪100%

הזוכים במכרז

ת.ד.ל בעמ עד כה שולם:561,473₪ (74% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:598,806₪
גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ עד כה שולם:158,029₪ (21% ב-29 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:184,993₪
שחר - מוצרי נייר בע״מ עד כה שולם:15,951₪ (3% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:15,951₪
30/09/2020תשלום של ₪766,194, 92% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪764,946, 92% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪760,586, 91% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪760,586, 91% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪760,586, 91% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪760,586, 91% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪755,828, 91% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪754,113, 91% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪741,396, 89% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪198,081, 24% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪198,081, 24% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪198,081, 24% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪198,081, 24% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪122,159, 15% מהסכום
13/12/2012תאריך פרסום המכרז
02/09/2008מועד אחרון להגשה