דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 09/07/2010 דיווח ראשון: 15/03/2021

בקשה לקבלת מידעR.F.I. ? פנייה פומבית מס' 196/2010 - מיזמי תעסוקה ירוקיםפניה לקבלת מידע RFIקול קורא לקבלת מידעלסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הרווחה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

פרטי המכרז


סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 513314
תיאור: בקשה לקבלת מידעR.F.I. ? פנייה פומבית מס' 196/2010 - מיזמי תעסוקה ירוקים

08/07/2010מועד אחרון להגשה
10/06/2010תאריך פרסום המכרז