דלג לתוכן עיקרי
אינו בתוקף עדכון אחרון: 16/10/2020 דיווח ראשון: 11/12/2014

משרדי הממשלה ויחידות הסמך רוכשים מנויים לעיתונים לצורכי המשרד ועבור נושאי משרה הזכאים לכך. מינהל הרכש הממשלתימינהל הרכש הממשלתי הינו גוף באגף החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על ביצוע רכש מרכזי, בגיבוש מדיניות לביצוע רכש במגזר הממשלתי ובסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו הגיע לסיכום עם עיתון "גלובס" לגבי עלות מנויים בשנתיים הקרובות.מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

מינהל הרכש הממשלתימינהל הרכש הממשלתי הינו גוף באגף החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על ביצוע רכש מרכזי, בגיבוש מדיניות לביצוע רכש במגזר הממשלתי ובסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

שירותי תקשורת

פרטי המכרז


סוג המכרז: מרכזי - הסכם מסגרתהסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
מספר המכרז: Goods-michraz110
תיאור: משרדי הממשלה ויחידות הסמך רוכשים מנויים לעיתונים לצורכי המשרד ועבור נושאי משרה הזכאים לכך. מינהל הרכש הממשלתימינהל הרכש הממשלתי הינו גוף באגף החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על ביצוע רכש מרכזי, בגיבוש מדיניות לביצוע רכש במגזר הממשלתי ובסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו הגיע לסיכום עם עיתון "גלובס" לגבי עלות מנויים בשנתיים הקרובות.
סטטוס: הושלם תהליך המכרז המרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו. תקופת המכרז תמה ולא מצאנו פרסומים ממשלתיים של התקשרויות רלוונטיותהתקשרות בין גורם ממשלתי לספק/ים שמקושרות, על פי המידע של הגורם הממשלתי הרלוונטי, להליך של מכרז או פטור ממכרז.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו.
אנשי קשר: יוסי סופר;מנהל התקשרויות;02-6663433
31/12/2016תאריך סיום תוקף מכרז
11/12/2014תאריך פרסום המכרז

קבצים מצורפים: 

תאריך פרסום לא ידוע
הוראת שעה בתוקף 16.6.4