דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקי שימור קרקע

משרד החקלאות ופיתוח הכפרמזרחי אהרן

-
מענקי שימור קרקע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  •   16,000