דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות קליטה חניכים

מ. החינוך-חינוך התיישבותי כפר הנוער מאיר שפיה בית ספר חקלאי הדסה בארה״ב (מפעל) (חל״צ)

50,562
הוצאות קליטה חניכים
מ. החינוך-חינוך התיישבותי
  •   108,308
  •   50,562