דלג לתוכן עיקרי
לא ידוע פרסום באתר: 20/08/2019
מבחן תמיכהמבחני תמיכה הם הוראות עקרוניות הקובעות קריטריונים אשר על פיהם ניתן להעניק תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבור...סכום תמיכה הכולל יחולק על פי מבחני תמיכה שוויוניים, אותם קובע השר הממונה על סעיף התקציב, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישורו. מקור: אתר משרד הבריאות.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זומשרד הבריאות
מבחני תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זושל משרד הבריאות במוסדות ציבור המעניקים סיוע וטיפול טלפוני ומקוון לאנשים במצוקה בתחום בריאות הנפש
מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא לעודד מתן שירותי תמיכה טלפוניים או מקוונים בתחום בריאות הנפש; מטרת שירותים אלה היא להעניק סיוע בסיסי לסובלים ממצוקות נפשיות בהתמודדות עם מצוקותיהם וכן לסייע בהפנייתם לקבלת טיפול מקצועי במידת הצורך.
קראו עוד
מועד פרסום:  20/08/2019
לא הצלחנו לאתר במקור המידע הממשלתי את התאריך בו נסגרת ההרשמה. לבירור, מומלץ לבדוק בפרסום המקורי או ליצור קשר עם האחרא/ית
עוד על קבלת תמיכותתמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו ממשרדי הממשלה
באתר האוגדן
תאריך פרסום לא ידוע
מבחן התמיכה