דלג לתוכן עיקרי
לא ידוע פרסום באתר: 20/08/2019
מבחן תמיכהמבחני תמיכה הם הוראות עקרוניות הקובעות קריטריונים אשר על פיהם ניתן להעניק תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבור...סכום תמיכה הכולל יחולק על פי מבחני תמיכה שוויוניים, אותם קובע השר הממונה על סעיף התקציב, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישורו. מקור: אתר משרד הבריאות.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זומשרד הבריאות
מבחנים לחלוקת כספי תמיכותתמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו של משרד הבריאות לבתי חולים המממנים תקני התמחויות חדשים
מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא הגדלת מספר המתמחים במקצועות הרפואה בבתי החולים לצורך חיזוק מערך האשפוז.
קראו עוד
מועד פרסום:  20/08/2019
לא הצלחנו לאתר במקור המידע הממשלתי את התאריך בו נסגרת ההרשמה. לבירור, מומלץ לבדוק בפרסום המקורי או ליצור קשר עם האחרא/ית
עוד על קבלת תמיכותתמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו ממשרדי הממשלה
באתר האוגדן
תאריך פרסום לא ידוע
מבחן התמיכה