דלג לתוכן עיקרי
מבחן תמיכה מבחני תמיכה הם הוראות עקרוניות הקובעות קריטריונים אשר על פיהם ניתן להעניק תמיכה מתקציב המדינה למוסדות ציבור...סכום תמיכה הכולל יחולק על פי מבחני תמיכה שוויוניים, אותם קובע השר הממונה על סעיף התקציב, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישורו. מקור: אתר משרד הבריאות. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  פרסום באתר: לפני חודש
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) של משרד הבריאות לבתי חולים המממנים תקני התמחויות חדשים

משרד הבריאות ←

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא הגדלת מספר המתמחים במקצועות הרפואה בבתי החולים לצורך חיזוק מערך האשפוז.
קראו עוד
מועד פרסום:  20/08/2019
לא הצלחנו לאתר במקור המידע הממשלתי את התאריך בו נסגרת ההרשמה. לבירור, מומלץ לבדוק בפרסום המקורי או ליצור קשר עם האחרא/ית
עוד על קבלת תמיכות תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) ממשרדי הממשלה
באתר האוגדן
תאריך פרסום לא ידוע
מבחן התמיכה