דלג לתוכן עיקרי
ארגונים הפעיליםארגון מוגדר כפעיל אם הוצג עבורו דיווח שנתי באתר "גיידסטאר" באחת משלוש השנים האחרונות. בתחום
הקשרים הבינלאומיים
בכל הארץ
27 ארגונים פרסמו נתונים ב-3 השנים האחרונות מתוכם 3 ארגונים חדשים הוקמו בשנים אלו
49 עובדים ו-491 מתנדבים פעילים בארגונים אלוב
סה״כ המחזור הכספי השנתי המוערך לארגונים בתחום: ₪26,605,644, המחזור החציוני: ₪235,250
סך כספי הממשלה שהועברו באופן ישיר לארגונים ₪22,427,557
הנתונים מבוססים על שנת הדיווח האחרונה של הארגונים הפעילים ולכן מוצגים לצורך הבנת סדרי הגודל

מי פעיל/ה ואיפה

*ארגונים שדיווחו על כמה אזורי פעילות נספרים במחוזות השונים

מספר הארגונים הפעילים בתחום הקשרים הבינלאומיים לפי מחוז