דלג לתוכן עיקרי
ארגונים הפעיליםארגון מוגדר כפעיל אם הוצג עבורו דיווח שנתי באתר "גיידסטאר" באחת משלוש השנים האחרונות. בתחום
הסיוע למוגבלים
בכל הארץ
132 ארגונים פרסמו נתונים ב-3 השנים האחרונות מתוכם 2 ארגונים חדשים הוקמו בשנים אלו
13,154 עובדים ו-20,362 מתנדבים פעילים בארגונים אלוב
סה״כ המחזור הכספי השנתי המוערך לארגונים בתחום: ₪1,661,476,654, המחזור החציוני: ₪1,594,358
סך כספי הממשלה שהועברו באופן ישיר לארגונים ₪614,206,227
הנתונים מבוססים על שנת הדיווח האחרונה של הארגונים הפעילים ולכן מוצגים לצורך הבנת סדרי הגודל

מי פעיל/ה ואיפה

*ארגונים שדיווחו על כמה אזורי פעילות נספרים במחוזות השונים

מספר הארגונים הפעילים בתחום הסיוע למוגבלים לפי מחוז