דלג לתוכן עיקרי
ארגונים הפעיליםארגון מוגדר כפעיל אם הוצג עבורו דיווח שנתי באתר "גיידסטאר" באחת משלוש השנים האחרונות. בתחום
המרכזים הקהילתיים ומתנ״סים
בכל הארץ
186 ארגונים פרסמו נתונים ב-3 השנים האחרונות מתוכם 6 ארגונים חדשים הוקמו בשנים אלו
48,887 עובדים ו-16,178 מתנדבים פעילים בארגונים אלוב
סה״כ המחזור הכספי השנתי המוערך לארגונים בתחום: ₪2,816,022,225, המחזור החציוני: ₪8,138,999
סך כספי הממשלה שהועברו באופן ישיר לארגונים ₪170,385,441
הנתונים מבוססים על שנת הדיווח האחרונה של הארגונים הפעילים ולכן מוצגים לצורך הבנת סדרי הגודל

מי פעיל/ה ואיפה

*ארגונים שדיווחו על כמה אזורי פעילות נספרים במחוזות השונים

מספר הארגונים הפעילים בתחום המרכזים הקהילתיים ומתנ״סים לפי מחוז