דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

#500701636

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות10,443,883
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל היא אוניברסיטה (מספר תאגיד: 500701636)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
32,059,209 ₪
נוער שוחר מדע
לקידום מצוינות במתמטיקה, מדעים ו
מכרז 22/11.2020 - מרכז מורים - מדעי הסביבה
מכרז 12/5.2017 - בצוע קורסי פתוח מקצועי לעוה
נוער שוחר מדע
14,904,167 ₪
13תמיכות
לקידום מצוינות במתמטיקה, מדעים ו
2,845,400 ₪
6תמיכות
מכרז 22/11.2020 - מרכז מורים - מדעי הסביבה
1,775,599 ₪
5התקשרויות
מכרז 12/5.2017 - בצוע קורסי פתוח מקצועי לעוה
1,646,764 ₪
4התקשרויות
אחרים
10,887,280 ₪
58התקשרויות ותמיכות
משרד העלייה והקליטה
5,521,144 ₪
מלגות ושכר מדענים עולים
שכר לימוד לסטודנטים
תוכנית קמ"ע - עבור מדענים שנקלטו בתכנית
תוכנית החומש לעולי אתיופיה
מלגות ושכר מדענים עולים
3,172,842 ₪
25תמיכות
שכר לימוד לסטודנטים
1,516,047 ₪
15תמיכות
תוכנית קמ"ע - עבור מדענים שנקלטו בתכנית
771,000 ₪
3תמיכות
תוכנית החומש לעולי אתיופיה
58,551 ₪
תמיכה אחת
אחרים
2,704 ₪
תמיכה אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
3,919,752 ₪
תמיכות
תמיכות לפי 3א
תמיכה בגנים בוטניים
תשלומי מלגות 2019-2022
תמיכות
1,425,661 ₪
5תמיכות
תמיכות לפי 3א
1,415,357 ₪
4תמיכות
תמיכה בגנים בוטניים
530,006 ₪
4תמיכות
תשלומי מלגות 2019-2022
252,378 ₪
התקשרות אחת
אחרים
296,350 ₪
7התקשרויות ותמיכות
משרד האנרגיה
1,133,321 ₪
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
מלגה לסטודנט לימודי אנרגיה
תיק מס' 215-01-045 מלגת סטודנט -תואר שני מכרז 13/15
מלגות קול קורא 101/20
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
300,000 ₪
2התקשרויות
מלגה לסטודנט לימודי אנרגיה
201,666 ₪
13התקשרויות
תיק מס' 215-01-045 מלגת סטודנט -תואר שני מכרז 13/15
125,000 ₪
6התקשרויות
מלגות קול קורא 101/20
110,000 ₪
4התקשרויות
אחרים
396,655 ₪
18התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
744,285 ₪
מסלול להתייעלות אנרגטית
מסלול להתייעלות אנרגטית
744,285 ₪
3תמיכות
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
564,199 ₪
מימון משלחת לתחרות בחו"ל
סיוע לבני נוער בתחרויות בינלאומיות
הפעלת תכנית החונכות תש"ף
כנס מקצועי
מימון משלחת לתחרות בחו"ל
197,615 ₪
2התקשרויות
סיוע לבני נוער בתחרויות בינלאומיות
170,507 ₪
2התקשרויות
הפעלת תכנית החונכות תש"ף
121,078 ₪
התקשרות אחת
כנס מקצועי
75,000 ₪
התקשרות אחת
חדשנות, מדע וטכנול'
556,666 ₪
מחקרים ומלגות
תכנית החלל
מחקרים ומלגות
515,000 ₪
3תמיכות
תכנית החלל
41,666 ₪
תמיכה אחת
משרד המדע והטכנולוגיה
368,121 ₪
מימון משלחת לתחרות בחו"ל
סיוע לבני נוער בתחרויות בינלאומיות
מימון משלחת לתחרות בחו"ל
197,615 ₪
2התקשרויות
סיוע לבני נוער בתחרויות בינלאומיות
170,507 ₪
2התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
243,898 ₪
מלגאים תשע"ו
מלגות
בניית ספריות של RNA + ריצוף
בניית ספריה וריצוף
מלגאים תשע"ו
148,512 ₪
התקשרות אחת
מלגות
63,921 ₪
2התקשרויות
בניית ספריות של RNA + ריצוף
13,100 ₪
התקשרות אחת
בניית ספריה וריצוף
10,400 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,965 ₪
2התקשרויות
משרד התרבות והספורט
121,078 ₪
הפעלת תכנית החונכות תש"ף
הפעלת תכנית החונכות תש"ף
121,078 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
10,240 ₪
כנסים
השתתפות רת"א בכנס תעופה וחלל
כנס הנדסה ימית 2015
כנסים
5,000 ₪
התקשרות אחת
השתתפות רת"א בכנס תעופה וחלל
5,000 ₪
התקשרות אחת
כנס הנדסה ימית 2015
240 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
2,500 ₪
פורום
פורום
2,500 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
2,300 ₪
תחרות רובוטיקה
תחרות רובוטיקה
2,300 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
2,134 ₪
שכר לימוד מלגאים 2018-2019
שכר לימוד מלגאים 2018-2019
2,134 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
35 ₪
השאלה בין-ספרייתית
השאלה בין-ספרייתית
35 ₪
התקשרות אחת