דלג לתוכן עיקרי
שירות דת

מ. ד. אשדוד

מספר תאגיד
500300108
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 20,185,453 ₪
מ. ד. אשדוד היא שירות דת (מספר תאגיד: 500300108)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המשרד לשירותי דת
71,785,102 ₪
השתתפות בתקציב המועצות הדתיות
השתתפות בתקציב הרגיל
העסקת קייסים במועצות
השתתפות בשכר במועצות דתיות ואזוריות
השתתפות בתקציב המועצות הדתיות
29,189,260 ₪
9תמיכות
השתתפות בתקציב הרגיל
25,375,726 ₪
7תמיכות
העסקת קייסים במועצות
5,547,900 ₪
11תמיכות
השתתפות בשכר במועצות דתיות ואזוריות
2,562,060 ₪
4תמיכות
אחרים
9,110,155 ₪
45התקשרויות ותמיכות