דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

מיטב השתלמות בניהול אישי

מספר תאגיד
500614870
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מיטב השתלמות בניהול אישי היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500614870)