דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות

מספר תאגיד
500612668
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500612668)