דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל

מספר תאגיד
500612106
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500612106)