דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל

מספר תאגיד
500608625
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500608625)