דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

מסלול קצבה לזכאים קיימים

מספר תאגיד
500603451
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מסלול קצבה לזכאים קיימים היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500603451)