דלג לתוכן עיקרי
קופת גמל

כלל תמר אג"ח

מספר תאגיד
500601174
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
כלל תמר אג"ח היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500601174)