דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות ישראל

#500600812

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות ישראל היא קופת גמל (מספר תאגיד: 500600812)